MONTAŻ

CIEPŁY MONTAŻ

Zabezpieczenie piany przed promieniowaniem słonecznym i wilgocią Piana poliuretanowa nie jest odporna na promieniowanie ultrafioletowe, a więc i na promieniowanie słoneczne. Wilgoć pogarsza własności termoizolacyjne piany (tak jak i każdego innego materiału do izolacji termicznej).

Działając przez dłuższy czas może doprowadzić do trwałej utraty tych własności. Konsekwencją będzie zawilgocenie ściany od wewnątrz i rozwój pleśni uwidaczniającej się w postaci czarnych plam.

W związku z powyższym piana, stanowiąca izolację termiczną, musi być chroniona:

  • od strony wewnętrznej przed parą wodną znajdującą się zawsze w pomieszczeniach,
  • od strony zewnętrznej przed wodą deszczową i promieniowaniem słonecznym.

Płyta gipsowo – kartonowa lub tynk, stosowane jako przykrycie piany od wewnątrz ze względów estetycznych, stanowią jednocześnie pewną ochronę dla piany przed dostępem do niej wilgoci. Trzeba jednak pamiętać, że okno zmienia swoje wymiary pod wpływem zmian temperatury i jeśli połączymy okno z tynkiem (płytą) na styk, powstanie tam rysa umożliwiająca wnikanie wilgoci. W związku z tym połączenie to należy zabezpieczyć silikonem. Wykonywana często w tym miejscu trójkątna (w przekroju) spoina silikonowa jest mało elastyczna i łatwo ulega zerwaniu. Jednym ze sposobów prawidłowego uszczelnienia jest zakończenie tynkowania (odsunięcie płyty) od ościeżnicy okna o minimum 10 mm, włożenie do powstałej szczeliny sznura polietylenowego o średnicy dobranej do szerokości szczeliny i wykonanie na tym sznurze spoiny silikonowej.

Spoiny silikonowe należy wykonywać na suchym, wolnym od pyłu i odtłuszczonym podłożu. Właściwym do tego celu jest silikon neutralny, posiada on dobrą przyczepność zarówno do PVC, jak i betonu oraz zapraw budowlanych. Spoiny silikonowe muszą mieć odpowiednio dużą szerokość: czym spoina szersza, tym ma większą zdolność do odkształceń. Prawidłowa głębokość spoiny, mierzona w najcieńszym jej miejscu, powinna być równa połowie jej szerokości.

 

W połączeniach, o jakich tutaj mowa, nie należy stosować akrylu, gdyż ma on niewielką zdolność do odkształceń w porównaniu z silikonem. W prawidłowym ukształtowaniu spoin silikonowych pomagają sznury polietylenowe. Zapobiegają one wpadaniu silikonu do szczelin i redukują jego ilość w spoinie. Wykonane są z materiału, który nie chłonie wody i wilgoci.

Na podobne problemy napotykamy od zewnątrz. Tynk wykonany na styk z oknem lub węgarek ze styropianu (w celu poprawy izolacyjności termicznej styku okna ze ścianą zaleca się osłanianie szczeliny dylatacyjnej i fragmentu ościeżnicy styropianem lub wełną mineralną) wprawdzie chronią pianę przed szkodliwym dla niej promieniowaniem słonecznym, ale nie stanowią skutecznej ochrony przed opadami atmosferycznymi. Woda deszczowa przedostaje się do izolacji termicznej przez rysę na styku styropianu lub tynku z ościeżnicą. Konieczne jest zatem wykonanie w tym miejscu odpowiedniego uszczelnienia. Zastosowanie sznura i silikonu wg metody opisanej powyżej ochroni pianę przed deszczem. Jednak takie rozwiązanie ma jedną wadę: utrudnia „oddychanie izolacji termicznej” (piany) czyli utrudnia wydostawanie się zawartej w izolacji wilgoci (np. pozostałej po procesie budowy) i tym samym jej wysychanie. Poprawę ochrony piany przed wilgocią, a także w wielu wypadkach ułatwienie wykonywania tej ochrony, można uzyskać przez zastosowanie odpowiednich folii i taśm.

Zabezpieczenie piany

Przy pomocy taśm i folii

Taśmy i/lub folie, paroszczelne i paroprzepuszczalne, dobrze zabezpieczają izolację termiczną, jaką jest np. piana poliuretanowa, przed zawilgoceniem. W tej technologii obowiązuje zasad „szczelniej od wewnątrz niż od zewnątrz” Zatem folie i/lub taśmy paroszczelne stosujemy od strony wewnętrznej, natomiast folie i/lub taśmy paroprzepuszczalne od stronyzewnętrznej. Folie i taśmy paroszczelne chronią pianę przed oddziaływaniem pary wodnej z pomieszczeń. Folie i taśmy paroprzepuszczalne chronią pianę przed oddziaływaniem wody deszczowej, a równocześnie umożliwiają odparowanie z niej wilgoci. Zarówno folie, jak i taśmy, są samoprzylepne, co gwarantuje szybki ich montaż. Można je zakładać w różnych warunkach pogodowych. Folie przyklejane są do powierzchni profili i muru. Taśmy natomiast, dostarczane w stanie wstępnie ściśniętym, po przyklejeniu do powierzchni profili rozprężają się i dociskają do boków szczeliny, wypełniając ją szczelnie. Folie i taśmy izolują w sposób trwały, gdyż są w stanie przenosić bez uszkodzenia wzajemne przesunięcia elementów budynku, pomiędzy którymi się znajdują.

Systemy stosowane przez nas dostarcza firma

Folie i taśmy dobieramy w zależności od:

  • szerokości szczeliny pomiędzy oknem a ścianą,
  • konstrukcji otworu: z węgarkami lub bez,
  • usytuowania okna względem krawędzi otworu,
  • sposobu wykończenia ościeży od wewnątrz i od zewnątrz.

Ciepły tynk

Katalog produktów

W ostatnim czasie udało się naszej firmie wprowadzić do oferty nowy produkt o nazwie AERO-THERM® – bardzo innowacyjny i nowoczesny materiał, który z pewnością Państwa zainteresuje. Jest to zaawansowany technologicznie ciepły tynk, stosowany od wewnątrz pomieszczenia, prawdziwy przełom w termoizolacji, doskonały do stosowania na etapie wykańczania nowych domów.

Nawet w najlepiej zaizolowanym nowym budynku pozostają słabiej docieplone miejsca zwane mostkami termicznymi. Mostek termiczny jest dla ciepła w naszym domu tym, czym dziura w dętce dla ciśnienia w kole. Efektem mostków termicznych jest nie tylko utrata ciepła, ale również problemy z kondensacją wilgoci i rozwojem grzybów. Kilka mostków termicznych potrafi zniweczyć nasze wysiłki i inwestycje w termoizolację domu. Powstają one ze względów technologicznych, błędów konstrukcyjnych i nadal bardzo często spotykanych błędów wykonawczych.

AERO-THERM® pozwala w skuteczny, ekonomiczny i niezwykle prosty sposób zlikwidować wszystkie mostki termiczne. Ma też wiele innych zalet. 
AERO-THERM to termoaktywna masa szpachlowa, w której zastosowano unikatowe połączenie mikrosfer szklanych 3M oraz AEROGEL-u, obecnie najlepszego izolatora termicznego na świecie. Stosowany jako ocieplenie od wewnątrz.

 

AERO-THERM to nowatorska, cienka powłoka termiczna o grubości 1,0 mm, wykorzystująca rozwiązania nanotechnologiczne. Jest on materiałem kompozytowym typu 3-w-1, wykorzystującym właściwości termoizolacyjne szklanych mikrosfer 3M, aktywnie reagujących na promieniowanie cieplne, w połączeniu z Aerogel-em, czyli najlepszym znanym materiałem termoizolacyjnym, który jeszcze bardziej podnosi funkcjonalność kompozytu. Dzięki wykorzystaniu spoiw kopolimerowych, zakres zastosowań AERO-THERM jest bardzo szeroki. 

Wykonane ze szkła technicznego mikrosfery 3M są wypełnione powietrzem rozrzedzonym w stopniu bliskim próżni. Część promieniowania elektromagnetycznego docierającego do powierzchni przenika do sąsiedniej szklanej ścianki, natomiast jego reszta jest częściowo odbijana, a częściowo rozpraszana. Ze względu na liczbę mikrosfer (o wymiarach kilkudziesięciu mikrometrów) większość promieniowania jest stopniowo rozpraszana i zostaje zgromadzona w cienkiej warstwie powłoki AERO-THERM. Skoncentrowane w ten sposób promieniowanie elektromagnetyczne jest następnie w dużej części zwracane do wewnątrz pomieszczenia. Proces ten odbywa się niezwykle szybko – z prędkością światła. 

Zachęcamy zatem do zapoznania się z załączoną ulotką. Może okazać się ona dla Państwa źródłem cennym informacji i zwrócić uwagę na problem, który do tej pory nie był wystarczająco doceniany. Zapraszamy do naszego biura. Posiadamy specjalne próbki, które znakomicie obrazują właściwości produktu w myśl hasła „DOTKNIJ INNOWACJI”. Będą mogli Państwo na „własnej skórze” odczuć, jak działa AERO-THERM®.

SERWIS

RENOWACJA USZKODZEŃ

Wykonujemy retusz wszelkiego typu uszkodzeń profili PVC zarówno białych jak i okleinowanych tj. ubytki, obicia, pęknięcia, zarysowania, wyszczerbienia i przetarcia, czyli to co często może zdarzyć się na budowie czy w codziennym użytkowaniu.

Posiadamy środki wypełniające, retuszujące, środki w aerozolu oraz narzędzia i przyrządy pomocnicze. 

Stosujemy materiały firmy Heinrich König & Co. KG które dostarcza nam firma OTTIMO.

SYSTEM EMO

STANDARD LINE – EMO

Standard Line – EMO to nowoczesny Energooszczędny System Montażowy stolarki otworowej. Dzięki zastosowaniu Termo-LISTWY oraz Termo-PARAPETU spełnia energooszczędne normy europejskie.

Wykonany z tworzywa PVC wypełnionego twardą pianką poliuretanową wraz z uszczelką i specjalnie ukształtowanym profilem umożliwia wykonanie prawidłowego i szczelnego montażu.

SYSTEM EMO

PREMIUM LINE – EMO

Premium Line – EMO to nowoczesny Energooszczędny System Montażowy stolarki otworowej spełniający energooszczędne i pasywne normy europejskie z zastosowaniem Termo-PANELI.

Termo-PANEL spełnia funkcję izolacji termicznej oraz uszczelnienia obwodowego okna. Zwiększona sztywność ramy okiennej uzyskana przez mechaniczne połączenie z Termo-PANELEM w znacznym stopniu poprawia statykę całego okna.

SYSTEM EMO

EXCLISIVE LINE – EMO

Exclusive Line – EMO to nowoczesny Exclusive Line – EMO to nowoczesny Energooszczędny System Montażowy stolarki otworowej spełniający energooszczędne i pasywne normy europejskie z zastosowaniem Termo-BELKI i Termo-RAMY.

Innowacyjne rozwiązanie polegające na wbudowaniu nadproża roletowego KZN (do rolet podtynkowych intermo – integro) w poziomie osi stropu pozwala na uzyskanie większego otworu okiennego. Zwiększona powierzchnia przeszklenia to nie tylko trend w nowoczesnym budownictwie, ale, przede wszystkim, więcej światła we wnętrzu, a co za tym idzie – większy komfort mieszkańców i dobre samopoczucie na co dzień.

SYSTEM EMO  – CO POTRAFI?

  • do 20% więcej światła, 
  • o 20% krótszy czas montażu, 
  • w 100% dla budownictwa zeroenergetycznego, 
  • eliminacja mostków termicznych w 100%.